Zijn uw remmen ok?Zijn uw remmen ok?

Sta eens stil bij uw remmen

Remmen behoren tot het actieve veiligheidssysteem van iedere auto. Remmen verdienen dus altijd extra aandacht

Lees verder

Sta eens stil bij uw remmen

... en ga langs bij Autobedrijf Teo Welles. Remmen behoren tot het actieve veiligheidssysteem van iedere auto. Remmen verdienen dus altijd extra aandacht. Voorkom dat u er achter komt dat de airbags werken en er persoonlijke of materiële schade ontstaat. Slijtage van remmen gaat geleidelijk.

U merkt dus vaak niet dat de veiligheid in het geding komt. Dat de remmen niet optimaal werken merkt u als:

  • De remweg langer wordt.
  • Het rempedaal dieper kan worden ingetrapt.
  • Het stuur gaat trillen tijdens het remmen.
  • De wagen tijdens het remmen naar links of rechts trekt.
  • U tijdens het remmen knarsende of piepende geluiden hoort.

Teo Welles

De Loads 1
8491 PH Akkrum
0566-651000
0566-651222
info@teowelles.nl

Openingstijden

VerkoopWerkplaats