Uitlaat systeem van uw autoUitlaat systeem van uw auto

Uitlaat

Een uitlaat heeft een beperkte levensduur. Niet verwonderlijk voor een onderdeel dat dagelijks blootgesteld wordt aan grote temperatuurverschillen, vocht en trillingen.

Lees verder

Uitlaat systeem van uw auto

Een uitlaat heeft een beperkte levensduur. Niet verwonderlijk voor een onderdeel dat onder de auto is gemonteerd en dagelijks blootgesteld wordt aan grote temperatuurverschillen, vocht en trillingen.

Bovendien verliest de katalysator na verloop van tijd zijn werking, raakt verstopt. Gevolg: de motor gaat in de noodloop en uw auto gaat niet harder dan ca. 50 km/u.

Het uitlaatsysteem en de APK

Bij de APK speelt de uitlaat een belangrijke rol. Gecontroleerd wordt of de uitlaat gasdicht is en of de uitlaat deugdelijk bevestigd is op alle steunpunten. Daarnaast moeten de uitlaatgassen aan de wettelijke eisen voldoen.

Bij benzinemotoren wordt hiervoor een 4-gasmeting uitgevoerd en bij dieselmotoren een roetmeting. Deze testen mogen uitsluitend door erkende keurmeesters met goedgekeurde testapparatuur worden uitgevoerd.

Belangrijke functies uitlaat

De uitlaat voorkomt geluidshinder door het lawaai van de motor te dempen. Hij verbetert de prestaties van de motor door de juiste tegendruk te bieden en vermindert de milieubelasting door via een chemische reactie schadelijke stoffen in onschadelijke om te zetten.

Om deze taken, naar behoren te kunnen vervullen is het belangrijk dat het uitlaatsysteem nauwkeurig volgens fabrieksspecificaties is samengesteld. Alleen als u een kwaliteit uitlaat bij AD Autobedrijf Teo Welles laat monteren weet u voor 100% zeker dat deze uitlaat aan alle voorwaarden voldoet om optimaal te functioneren.

Teo Welles

De Loads 1
8491 PH Akkrum
0566-651000
0566-651222
info@teowelles.nl

Openingstijden

VerkoopWerkplaats